Pluton

jest powiązany z ważnymi tematami, śmiercią, przeżyciem, sprawiedliwością, prohibicją, zazwyczaj długoterminowe

Pluton