2.11. 2019

Numerologia dla każdego

W dzisiejszych czasach, całkiem popularnym tematem okazuje się być numerologia. Podobnie jak astrologia, mówi nam ona wiele o nas samych bazując na naszej dacie urodzenia, co wyjaśnia dlaczego te dwie dziedziny są ze sobą połączone. Niemniej, zamiast na układzie planet, opiera się ona na liczbach związanych z datą urodzenia, a w szczególności - na ich sumie.

Numerologia dla każdego

Każda z cyfr posiada swoją własną wibrację, która nadaje naszej osobowości określone nastawienie i cechy charakterystyczne, czy też określa wydarzenia następnych dni, miesięcy i lat. Niemniej jednak głównym podłożem dla numerologii, o którym dzisiaj opowiemy, jest nasza liczba życia.

Jak obliczyć swoją liczbę życia?
Metodę obliczania liczby życia przedstawimy za pomocą przykładu. Załóżmy, że Twoja data urodzenia to 21 listopada. Rozpocznij od dodania do siebie każdej z cyfr w dacie Twojego urodzenia, w naszym przypadku:

2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4 = 27

Następnie dodawaj do siebie kolejno każdą z cyfr, aż uzyskasz pojedynczą cyfrę - w tym przypadku liczbą życia jest 9 (2 + 7 = 9). Wyjątkiem jest liczba 11, która jest jedyną dwucyfrową liczbą posiadającą swoje własne wibracje. Przyjrzyjmy się teraz cechom charakterystycznym każdej liczby.

1 - osoby posiadające tą liczbę życia jawią się jako niezależne, energiczne i bardzo dociekliwe. Zazwyczaj osiągają swoje cele bez pomocy innych, dlatego też są naturalnymi przywódcami, nie tylko w środowisku pracy, ale także w życiu prywatnym, w którym potrzebują nieustannego podziwu.

2 - osoby urodzone z liczbą życia „dwa” posiadają silną intuicję i doskonale rozumieją innych. Są skromni i wrażliwi, jednak w trudnych chwilach potrafią być nastrojowi i niezdecydowani. Potrzebują wsparcia w życiu, ponieważ boją się samotności.

3 - „trójki” są z natury bardzo kreatywne i inteligentne. Postrzegają wszystkie wydarzenia poprzez swoją wyobraźnię, dlatego też często przyjmują krytyczne nastawienie w stosunku do ukochanych. Niewątpliwie potrzebują kontaktu z innymi osobami, jednak tylko do momentu, w którym nie jawią się jako stereotypowi.

4 - osoby urodzone z liczbą „cztery” są zazwyczaj bardzo pracowite, wytrwałe i silne. Nie mają problemu z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia. Z drugiej jednak strony, brakuje im pewności siebie, dlatego też potrzebują ciągłych komplementów i uznania dla swoich pozytywnych cech.

5 - „piątki” nie znoszą wszelkich zakazów i zasad. Są z natury przedsiębiorczy, w każdych okolicznościach szukają przygody i wolności. Nie jest łatwo być z nimi w związku, ponieważ potrafią być bardzo impulsywni, nerwowi i niecierpliwi.

6 - osoby z liczbą życia „sześć” są zazwyczaj wrażliwe i romantyczne. Są szczęśliwe, gdy otrzymują miłość od partnera i rodziny. Kiedy nie zyskują uczucia, łatwo popadają w depresję czy nawet w choroby.

7 - osoby urodzone z liczbą „siedem” przyjmują w trakcie swojego życia rolę uzdrowiciela. Pomaganie innym leży w ich naturze, co jest umocnione poprzez ich współczucie i zrozumienie innych. Praktycznie zawsze poszukują nowych i nietypowych sposobów na rozwiązywanie problemów.

8 - posiadacze liczby życia „osiem” zostali obdarowani silnymi zdolnościami organizacyjnymi i przywódczymi. Są materialistami, którzy potrzebują równowagi w życiu, zarówno na zewnątrz jak i w sferze umysłowej. Często popadają w nałogi.

9 - osoby urodzone z liczbą „dziewięć” są bardzo przyjazne i roztropne, często do tego stopnia, że biorą na siebie odpowiedzialność za problemy innych i za sytuacje, które mogą stłumić ich potencjał. Rzeczy materialne nie są dla nich istotne, skupiają się raczej na miłości.

11 - liczba ta jest uznawana za mistrzowską w numerologii. Ludzie urodzeni z tą liczbą mogą wybrać albo cichą i łatwą drogę liczby 2, albo trudną drogę liczby 11. Zazwyczaj są geniuszami, co często sprawia, że czują się osamotnieni. Cierpią z powodu huśtawek nastroju i przyciągają ich zjawiska nadprzyrodzone, przez co są bardzo zagadkowi.