13.6. 2019

Czakry, istotny system energetyczny i pola wibracyjne istot ludzkich

Kiedy zaczynasz się interesować tradycyjnymi metodami leczenia i praktykami duchowymi, na pewno napotykasz na swojej drodze koncepcję czakr. Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu i może zostać przetłumaczone dosłownie jako „koło obracającej się energii”. Właśnie tym są czakry, nawiązując do Hindusów. W ludzkim ciele jest ich ponad 80 000 i wszystkie są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Centrum takiego systemu stanowi siedem czakr podstawowych, które zlokalizowane są wzdłuż kręgosłupa i są ze sobą wspólnie połączone.

Czakry, istotny system energetyczny i pola wibracyjne istot ludzkich

Wszystkie czakry zyskują kosmiczną energię, przetwarzają ją, rozdzielają między każdą część ciała a następnie emitują ją z powrotem do otoczenia. Wszystko to dzięki ich ruchom obrotowym, których kierunek jest zawsze naprzemienny - jedna z czakr porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast druga - przeciwnie. Interesujące jest to, że u mężczyzn pierwsza czakra porusza się w prawym kierunku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), natomiast u kobiet - porusza się ona w lewym kierunku (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) - a więc ich kierunek jest zawsze przeciwny.


Dzięki tym ruchom, czakry rozprzestrzeniają kosmiczną energię równomiernie w całym ciele, gwarantując jego odpowiednie funkcjonowanie. Niemniej, jedna lub więcej czakr może zostać zablokowanych - np. w czasie jakiejś traumy - co sprawia, że energia nie może swobodnie przepływać do innych czakr. Ma to swoje odzwierciedlenie w problemach zdrowotnych czy też w zmianach w zachowaniu bądź postrzeganiu. Tak więc, jakie są główne czakry i jaki mają one wpływ na funkcjonowanie naszego ciała?


Pierwsza z nich, czakra korzenia, zlokalizowana jest niedaleko krocza i otwiera się do dołu. Ma ona czerwony kolor i reprezentuje nasze połączenie ze światem fizycznym, bezpieczeństwem materialnym, fizycznym bólem a także przyjemnością. Kiedy jest zablokowana, objawia się brakiem energii, zaborczymi skłonnościami, agresją czy też zarozumiałością.


Czakra sakralna lub czakra pępka, druga z czakr, zlokalizowana jest w obszarze pod pępkiem - pomiędzy nim a genitaliami. Ma jasny, pomarańczowy kolor i otwiera się do przodu. Jej funkcja objawia się w naszej energii seksualnej, kreatywności, życiu emocjonalnym i uczuciach. Dlatego też, kiedy jest ona zablokowana, można odczuć uczucie ochłodzenia w sprawach seksualnych a także stłumienie emocji.

Trzecia z czakr to czakra splotu słonecznego, która jest zlokalizowana nieco nad pępkiem, ma żółty kolor i otwiera się do przodu. Jest to centrum emocji i siły, reprezentuje relacje międzyludzkie, sympatie, antypatie i nasze życie mentalne. Osoby, które mają tą czakrę zablokowaną, często czują się nieusatysfakcjonowane, niezaspokojone i pozbawione ambicji.


Czwarta, czakra serca, znajduje się na środku klatki piersiowej, mniej więcej na wysokości serca. Ma zielony kolor i, podobnie jak wcześniejsze dwie czakry, otwiera się do przodu. Jest to pierwsza z dotychczas omówionych czakr, która jest związana ze sprawami duchowymi. Jest to centrum miłości i współczucia a także ważny węzeł komunikacyjny pomiędzy górnymi i dolnymi czakrami. Kiedy ta czakra jest zablokowana, dana osoba jest niezdolna do przyjmowania bądź dawania miłości.

Istnienie piątej czakry, czakry gardła, jest związane z naszymi zdolnościami komunikacyjnymi, hojnością i akceptacją odpowiedzialności za nasze czyny. To centrum energetyczne ma jasnoniebieski kolor, jest zlokalizowane w jabłku Adama i także otwiera się do przodu. Kiedy jest zablokowane, objawia się to trudnościami i wadami wymowy, słabym głosem i nieśmiałością.

Szósta z czakr, czakra trzeciego oka, ma ciemnoniebieski lub fioletowy kolor i znajduje się na czole pomiędzy brwiami. Reprezentuje ona siedzibę wyższych sił duchowych, intelektu, pamięci, woli i nieskończonej boskiej miłości. Osoby, u których czakra trzeciego oka jest zablokowana, mogą jawić się jako te o ograniczonym umyśle i niezdolne do prawdziwego wysłuchania swojej duszy.

Czakra korony znajduje się na samym czubku głowy, ma fioletowy kolor i otwiera się do góry; stąd właśnie wzięła się jej nazwa. Jest otwarta kiedy wszystkie pozostałe czakry funkcjonują harmonijnie, objawiając się tym, że dana osoba jest połączona ze swoim „wyższym ja” i całą swoją świadomością. Kiedy czakra korony jest zablokowana, może objawiać się migreną, bezsennością czy problemami psychicznymi takimi jak depresja, choroba Alzheimera czy też schizofrenia.