15.10. 2022

Alchemia - nauka, czy magia?

Czym jest Alchemia?

Alchemia - nauka, czy magia?

Alchemia jest starożytną praktyką i łączy filozofię z takimi naukami, jak chemia i fizyka, wkracza również w takie działy ezoteryki, jak astrologia i magia. Ta praktyka w wielu kwestiach kłóci się z dzisiejszą nauką, częściowo dlatego, że jest głęboko zakorzeniona w duchowości. Na przykład, opiera się na wierzeniu, że wszystko dookoła nas zawiera duszę wszechświata i jest jej częścią.

Ogólnie można powiedzieć, że alchemicy pracują z pierwszym poziomem istnienia: kamieniami, minerałami i metalami. Wierzą, że metale są żywe i, że metale nieszlachetne (np. żelazo) są niedoskonałe i mniej duchowo rozwinięte niż metale szlachetne (takie, jak złoto). Celem wielu średniowiecznych alchemików była zmiana metali nieszlachetnych w szlachetne, innymi słowy, dokonać chryzopei (termin wywodzi się z greckiego słowa khrusopoiia, które oznacza "tworzenie złota").

Powszechnym celem alchemii jest oczyszczenie lub udoskonalenie natury, jak i samych ludzi, gdzie perfekcja człowieka mogłaby zostać osiągnięta poprzez stworzenie kamienia filozoficznego. Stworzenie kamienia filozoficznego było swoistym magnum opus alchemii, jej wielkim dziełem.

Elementy i symbole

Alchemia opiera się na teorii czterech żywiołów Arystotelesa, według której ogień, woda, powietrze i ziemia łączą się na niezliczone sposoby, aby stworzyć wszystko na Ziemi. Każdy z tych elementów jest związany z pewnymi cechami:
ogień (????) - gorący i suchy, reprezentuje podstawę życia, ruchu i działania,
woda (????) - mokra i zimna, reprezentuje proces transformacji i oczyszczenia,
ziemia (????) - sucha i zimna, reprezentuje uziemienie, stabilność i dojrzałość,
powietrze (????) - gorące i mokre, reprezentuje początek, zmiany i inteligencje.

Ponadto, istnieją trzy alchemiczne podstawy, z których wywodzi się cała materia:
sól (????) reprezentuje ciało i jest podstawą stałości,
rtęć (☿) reprezentuje ducha i jest podstawą topliwości i zmienności,
siarka (???) reprezentuje duszę i jest podstawą łatwopalności.
Alchemicy wierzyli również, że wszystkie metale wytwarzają się z rtęci i siarki, przy czym złoto jest idealnie zrównoważonym połączeniem ich najczystszych postaci.

Alchemia zaczęła zanikać wraz z rozwojem nauki. Mimo że niektóre z jej założeń zostały obalone, a inne kłócą się ze współczesnym rozumieniem świata, Alchemia dała podstawę dzisiejszej chemii i nadal jest badana przez wiele osób.